Ydelser/Services

Tekstforfatning
Skal du bruge en tekst? Så interviewer jeg dig eller de relevante eksperter eller læser baggrundsmateriale og skriver din tekst. Der er ikke meget jeg ikke har prøvet at skrive om – menneskesmugling, osteproduktion og projektledelse blandt andet – og jeg kan formidle svære faglige emneområder på en forståelig måde til målgruppen igennem de rigtige kanaler. Jeg kan skrive artikler, produktbeskrivelser, brochurer, nyhedsbreve og meget mere. Jeg skriver lige godt på dansk og engelsk.

Kommunikationsstrategi
Det kan være en udfordring at beslutte hvad og hvordan du og din organisation skal kommunikere, til hvem, gennem hvilke kanaler og hvor ofte. Jeg hjælper dig med at udarbejde en kommunikationsstrategi, identificere din målgruppe og dine kanaler. Typisk vil vi holde en workshop med de relevante deltagere.

Formidlingstjek
Hvis din tekst ikke bare skal være korrekt skrevet, men også gerne må appellere til dine læsere, tilbyder jeg et formidlingstjek. Ud over selvfølgelig at luge ud i fejl, redigerer jeg din tekst og sørger for, at den er sprogligt varieret, at formuleringerne holder, og at tonen og stilen passer til din målgruppe og medie. Jeg skærer unødvendige ord fra, nyskriver og hæver niveauet i din tekst. Formidlingstjek tilbyder jeg på dansk og engelsk.

Korrekturlæsning
Når du sender en rapport, brochure, hjemmeside, et standardbrev, magasin eller marketingmateriale ud til en bred læserskare, skal det være skrevet sprogligt korrekt. Jeg læser knivskarp korrektur, og du får tekster tilbage, der er renset for slå-, stave-, tegnsætnings- og grammatikfejl, er konsekvensrettet i forhold til fx store og små bogstaver og terminologi. Du kan også få en opsummering af, hvilken type fejl du oftest laver, og hvordan du undgår dem i fremtiden. Sprogtjek tilbyder jeg på dansk og engelsk.

Rådgivning i sociale medier
Bare fordi et medie er populært, er det ikke sikkert din organisation skal være der. Jeg guider dig til hvilke målgrupper I finder hvor og maksimerer dit udbytte af en strategisk tilstedeværelse på de sociale medier. Jeg er særlig stærk i LinkedIn, også på firmaprofiler, men jeg kender de fleste medier og er en varm fortaler for netværkstanken og content marketing, hvor du deler værdifuldt indhold med dine læsere i stedet for at presse markedsføring ned i halsen på dem.

Sprogpolitik
Vil du forbedre din organisations image igennem skarpere og mere korrekt sprog, hjælper jeg med at udarbejde rammerne for, hvordan I bruger og ensretter jeres sprog i tone og stil i breve, mails, marketingmateriale, på jeres hjemmeside osv. Jeg udarbejder gerne en skrivevejledning, der kan bruges til at forankre politikken. Er I en organisation med mange udenlandske medarbejdere, sparrer jeg med jer omkring jeres koncernsprog, og hvordan det påvirker organisationen, hvis I f.eks. ændrer det til engelsk.

Undervisning i godt sprog
Hvis du selv eller din virksomhed trænger til en opfriskning af, hvordan man skriver godt og korrekt, rykker jeg gerne ud med et oplæg på dansk eller engelsk.

 

Copywriting
When you need a text written, I’ll interview you, the relevant experts – or dig into the background literature to get to the core of what you would like to communicate. By now, I’ve written about anything from cheese production and nuclear power to project management, I’m quick at catching on to your field and conveying the message. I write articles, short texts, newsletters, web texts, brochures, social media profiles – you name it. I write to the audience and through the channels that we decide on together. And I write in plain English or Danish.

Communication strategy
Deciding what, when, why and how to communicate can be a challenge. I help you identify your needs, your target group, your channels and the frequency you want to communicate. The typical way to do it would be at a workshop, but we can find a solution in many different ways.

Copy-editing/proofreading
When you publish a report, brochure, website, standard letter, magazine or any other material to a wide audience, you want to feel safe that there are no mistakes in it. I always have an opinion about the way you’re getting your message across, so if you get me to copy-edit, I’ll give you feedback on your tone of voice and style. If you just want to make sure the text is free of typos, spelling and grammatical errors, I’ll proofread your text. In both cases I’ll provide you with a list of your most common errors, so that you learn from the experience. I copy-edit and proofread in English and Danish.

Social media consultancy
Just because a media is popular doesn’t mean it’s right for your organisation. I guide you to which audiences you reach where and how you maximise your benefits from having a presence on different channels. I’m particularly strong on LinkedIn, including company profiles, but I’m familiar with the other channels too and an advocate for sharing with your readers.

Language policies
If you want to improve your organisation’s image through sharper, clearer and more correct language, I set the framework for how you use and standardise your language, tone of voice and style in letters, emails, marketing material, social media and on your website. I can develop a style guide to ensure the policy is rooted deeply into your organisation. If you are a company with numerous non-native employees, I can make a strategic evaluation of the company language and assess the impact of changing the corporate language.

Teaching good language
If you need a crash course on how to write so that people read your texts, I can do course for you and your staff on how to write correctly and clearly in the tone that you would like.

Translations Danish-English
I’m an experienced translator from and into Danish and English, and can help you within most fields of specialisation. As I’m not a state-approved interpreter, you won’t get a stamp from me, but I’m an expert at hitting the right tone.